Mis on VOC („Volatile Organic Compounds”) ehk lenduvad orgaanilised ühendid?

Lenduvad orgaanilised ühendid on üldnimetus keemilistele ainetele, mis aurustuvad pärast õli pealekandmist õhku. „Orgaaniline” viitab komponentide keemilisele koostisele ja „lenduv” asjaolule, et need aurustuvad kuivamise ajal.

Miks nad on ohtlikud?

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate toodete kasutamine eraldab nii inimese jaoks, kui ka keskkonnale ohtlikke aure. Liigne kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega võib põhjustada allergilisi reaktsioone, hingamis- ja silmaprobleeme. Lisaks mõjutavad need osoonikihti ja suurendavad kasvuhooneefekti. Pole ime, et seadusandlikud organid on pidanud vajalikuks sekkuda.

0% VOC!

Juba Rubio Monocoat tehnoloogia väljatöötamise etapis, kolm aastat enne esimese lenduvate orgaaniliste ühendite õigusaktide jõustumist, seati latt heitkoguste valdkonda puudutavates küsimustes märkimisväärselt kõrgele.
Algusest peale olime endale juba kehtestanud heitmenormid, mis olid rangemad kui kehtivates 2010. aasta õigusaktides. Seisukoht oli algusest peale vähendada ühendite osakaalu 0%-ni.

Kuidas on see võimalik?

Hoolimata lenduvate orgaaniliste ühendite ohtlikest omadustest keelduvad mitmed tootjad nende kasutamisest. Sageli ei loobuta neist täielikult. Seda seetõttu, et lenduvad orgaanilised ühendid aitavad suurel määral kaasa traditsiooniliste puidutöötlustoodete optimaalsele töödeldavusele. Rubio Monocoati tegevus põhineb aga molekulaarsel siduvusel – revolutsioonilisel tehnoloogial, mille käigus kõrvaldatakse ohtlikud tegurid, tagades samas vaieldamatu kvaliteedi.